ترانسفورماتور پلانار

ترانسفورماتور پلانار نوعی ترانسفورماتور فرکانس بالا یا سوئیچینگ است که با برد الکتریکی تجمیع شده و حجم اشغال شده توسط ترانسفورماتور را بسیار کم می کند. مزیت استفاده از این نوع ترانسفورماتور حجم بسیار کمتر آن نسبت به سایر ترانسفورماتورها است و در کاربردهایی که از نظر حجم و به خصوص ارتفاع محدودیت وجود دارد، استفاده از این نوع ترانسفورماتورها بسیار رایج است. عملکرد ترانسفورماتور پلانار بسیار مطلوب بوده و از نظر هزینه نیز به صرفه تر است.

ترانسفورماتور پلانار

ساختار ترانسفورماتور پلانار

ترانسفورماتور های پلانار هسته های منحصر به فردی دارند که به هسته های پلانار شناخته می شوند. این هسته ها بر روی بردهای الکتریکی می نشینند و ترک های روی PCB سیم پیچ های ترانسفورماتور یا سلف را تشکیل می دهد.

ترانس پلانار

برای طراحی سیم پیچ ها می توان از چند PCB یا PCB های چند لایه استفاده کرد. بین PCB ها در صورت لزوم از صفحات عایق نیز استفاده می شود. در ترانسفورماتور پلانار تمامی پارامتر های فیزیکی، الکتریکی و مغناطیسی شامل ابعاد، ضخامت و مکان دقیق دور سیم پیچ ها، میدان های الکتریکی و مغناطیسی و در نتیجه خازن و سلف نشتی ترانسفورماتور، میزان فواصل عایقی بین قسمت های مختلف ترانسفورماتور، جنس عایق استفاده شده بین سیم پیچ ها، تعداد دور سیم پیچ ها و … کاملا تحت کنترل هستند. این موضوع در طراحی های دقیق بسیار مورد اهمیت است. مزایای استفاده از ترانس پلانار را می توان به این صورت بیان کرد:

  • چگالی توان بالا
  • ارتفاع بسیار کم
  • سطح بزرگتر که دفع تلفات را بهتر می کند
  • سطح مقطع بزرگتر هسته که به کاهش تعداد دور سیم پیچ ها منجر می شود
  • کاهش اندوکتانس نشتی به دلیل کاهش تعداد دور و امکان در هم پیچیدن سیم پیچ ها
  • کاهش چشمگیر اثرات پوستی و مجاورتی
  • امکان ساخت ترانس های کاملا مشابه
مطالب مرتبط:

انواع ترانسفورماتور

ساختار ترانسفورماتور

طراحی ترانسفورماتور

لینک مفید برای ترانس پلانار