بهین ترانسفورماتور مجموعه ای از برترین متخصصان الکترونیک قدرت ایران است. این مجموعه همواره در تلاش است تا به روزترین تکنولوژی های مربوط به ترانسفورماتور و به خصوص ترانسفورماتورهای به کار رفته در مبدل های الکتریکی و ترانسفورماتورهای فرکانس بالا را به مخاطبین خود عرضه کند. در این راستا علاوه بر ارائه این تکنولوژی در قالب مقالات متعدد، با مهندسین سراسر کشور در راستای پیاده سازی این تکنولوژی همکاری می نماید. همچنین جهت برآورده کردن نیاز مهندسین الکترونیک قدرت سراسر کشور مجموعه ای از جدیدترین ادوات ترانسفورماتورهای مبدل های الکتریکی جهت عرضه فراهم شده است.