سلف فرکانس بالا سلف‌ها از جمله المان‌های مغناطیسی در مدارهای الکتریکی هستند که با اهداف مختلف در این مدارها مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف استفاده از سلف‌ها عمدتاً فیلتر کردن جریان در یک قسمت از مدار است. سلف هم همانند ترانسفورماتور در فرکانس‌های مختلف ساخته می‌شود و در هر فرکانسی از یک نوع هسته برای آن استفاده می‌شود. در مبدل‌های سوئیچینگ از سلف فرکانس بالا استفاده می‌شود. این سلف ها عموماً بر روی هسته های از جنس فریت پیچیده می‌شوند. البته استفاده از هسته های پودر آهن نیز بدین منظور رایج است. هسته های خاصی مانند هسته های نانو کریستال که دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند نیز در برخی کاربرهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در کاتالوگ این محصول می توانید مشخصات بیشتری در مورد سلف های فرکانس بالا و همچنین سلف های فرکانس بالای آماده در بهین ترانسفورماتور را مشاهده کنید. بهین ترانسفورماتور آمادگی دریافت سفارش هرگونه سلف فرکانس بالا را در هر فرکانس و در هر جریانی دارد.