ترانسفورماتور یا ترانس فرکانس پایین به آن دسته از ترانسفورماتورهایی گفته می‌شود که در فرکانس کمتر از 1kHz کار می‌کنند. رایج‌ترین فرکانس کمتر از 1kHz فرکانس 50Hz است که همان فرکانس شبکه برق می‌باشد. البته در برخی از کشورها این فرکانس شبکه برق 60Hz است. فرکانس‌های رایج دیگر که در برخی صنایع کاربرد دارند 400Hz و 800Hz است. از آنجایی که افزایش فرکانس به کاهش وزن و حجم ترانسفورماتور می‌انجامد، در دستگاه‌هایی که وزن و حجم مهم است از فرکانس‌های 400Hz و 800Hz استفاده می‌شود. این فرکانس ها قراردادی هستند و ترانسفورماتور می‌تواند برای کار در دیگر فرکانس ها طراحی شود و مورد استفاده قرار بگیرد.

از ترانس فرکانس پایین در دستگاه‌های مختلف به وفور استفاده می‌شود. این ترانسفورماتورها در فرکانس، توان و اشکال مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. ما در بهین ترانسفورماتور توانایی طراحی و ساخت انواع این ترانسفورماتورها را با کیفیت بالا داریم. در دسته‌بندی زیر انواع این ترانسفورماتورها قابل مشاهده است. همچنین اگر ترانسفورماتور خاصی مورد نظر باشد که جزو انواع رایج ترانسفورماتور نیست، طراحی و ساخت آن در بهین ترانسفورماتور انجام می‌پذیرد. برای مشاهده جزئیات هر دسته وارد لینک آن دسته شوید.

 

ترانسفورماتور 50Hz کاهنده   ترانسفورماتور روبردی   ترانسفورماتور یک‌به‌یک ایزوله ترانسفورماتور 400Hz
ترانس فرکانس پایین - کاهنده   ترانس فرکانس پایین - روبردی   ترانس فرکانس پایین - ایزوله ترانس فرکانس پایین 400Hz
 ترانسفورماتور 800Hz    سلف فرکانس پایین   ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ بالا    ترانسفورماتورهای خاص 
ترانس فرکانس پایین 800Hz سلف فرکانس پایین ترانس فرکانس پایین - افزاینده ولتاژ بالا  ترانس خاص-ترانس سفارشی