ترانس ایزوله وظیفه اصلی ترانسفورماتور در مدارهای الکتریکی تغییر سطح ولتاژ شبکه است. اما ترانسفورماتور ویژگی ممتاز دیگری دارد که در مواردی که تغییر سطح ولتاژ شبکه مورد نیاز نیست هم از آن استفاده می‌شود. این ویژگی ایزولاسیون است. به این معنی که سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور از نظر الکتریکی از هم ایزوله هستند. در مواردی که نیاز به ایجاد یک ولتاژ ایزوله بدون تغییر سطح ولتاژ هست از ترانسفورماتور یک به یک استفاده می‌کنند و چون هدف از استفاده از این ترانسفورماتور فقط ایزولاسیون است به آن ترانس ایزوله یا ترانس یک به یک ایزوله می‌گویند. به عنوان مثال فرض کنید که نقطه‌ای از مدار شما به نول شبکه برق متصل است و نمی‌خواهید که آن نقطه با یکی از سرهای ولتاژ ورودی اتصال کوتاه باشد. در این حالت از ترانس ایزوله استفاده می‌شود. برای حفاظت یا ایمنی نیز از این ترانس استفاده می‌شود. اگر سهواً دست شما با فاز ورودی مدار برخورد کند، دچار برق گرفتگی خواهید شد ولی در خروجی ترانس ایزوله اتصال شما به یکی از سیم‌ها به تنهایی باعث برق گرفتگی نخواهد شد. برای مشاهده مشخصات ترانس‌های ایزوله در بهین ترانسفورماتور کاتالوگ این محصول را مشاهده کنید.