ترانس 800 هرتز ترانسفورماتورها غالباً برای کار در فرکانس برق شهر که در ایران 50 هرتز است طراحی می‌گردند. البته این فرکانس در برخی از کشورها 60 هرتز است. در برخی از کاربرهای خاص که وزن و حجم از اهمیت بالایی برخوردار است، به شیوه‌های مختلف ولتاژ 800 هرتز تولید می‌کنند و بنابراین از ترانس 800 هرتز استفاده می‌نمایند. ترانس 800 هرتز از نظر وزن و ابعاد به مراتب از ترانس 50 هرتز کوچکتر است. البته این عدد 800 یا اعداد رایج دیگر مثل 400 یک قرار داد است و چون از ابتدا این عدد را درنظر گرفته‌اند، تبدیل به استاندارد برای آن کاربرهای خاص شده است و اگر از ابتدا عدد 500 را انتخاب می‌نمودند، اکنون ما ترانس 500 هرتز را در محصولات خود داشتیم!

بهین ترانسفورماتور تکنولوژی ساخت این‌گونه ترانسفورماتورها را در کلیه توان‌ها به صورت تک فاز و سه فاز دارد. برای مشاهده سایر مشخصات این محصول کاتالوگ محصول را مشاهده کنید.