سلف 50 هرتز سلف‌ها از جمله المان‌های مغناطیسی در مدارهای الکتریکی هستند که با اهداف مختلف در این مدارها مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف استفاده از سلف‌ها عمدتاً فیلتر کردن جریان در یک قسمت از مدار است. سلف هم همانند ترانسفورماتور در فرکانس‌های مختلف ساخته می‌شود و در هر فرکانسی از یک نوع هسته برای آن استفاده می‌شود. در مبدل‌های سوئیچینگ از سلف فرکانس بالا استفاده می‌شود ولی در مبدل‌های فرکانس برق شبکه سلف 50 هرتز مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سلف 50 هرتز از هسته ورق آهن و برای سلف‌های فرکانس بالاتر از هسته‌های پودر آهن و فریت استفاده می‌شود.

بهین ترانسفورماتور آمادگی دریافت سفارش هرگونه سلف فرکانس پایین و به خصوص سلف 50 هرتز را در هر جریانی دارد.