منبع تغذیه یکی از عناصر مهم در مدارهای الکتریکی است. منبع تغذیه در واقع وظیفه تامین جریان یا ولتاژ ثابتی را جهت استفاده در قسمت دیگری از مدار بر عهده دارد. منابع تغذیه یا از نوع جریان هستند و یا از نوع ولتاژ ولی عمدتاً از منابع تغذیه ولتاژ در صنعت برق استفاده میشود. این عنصر الکتریکی بسته به توانی تامین می کند و کاربرد یا همراه با مداری که در حال تغذیه آن است در یک برد قرار می گیرد، یا به صورت جداگانه همراه با مدار در یک جعبه است و یا در جعبه ای جداگانه قرار می گیرد و با سیم به مدار مورد تغذیه متصل می گردد. منابع تغذیه آزمایشگاهی نیز وجود دارند که جهت تست و راه اندازی مدارهای الکتریکی مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. منابع تغذیه ولتاژ در ولتاژهای مختلف ساخته می شوند و برخی از آن ها قابلیت تنظیم ولتاژ در یک محدوده خاص را دارند. مهم ترین ویژگی یک منبع ولتاژ این است که ولتاژ آن با تغییر بار ثابت باقی بماند. البته هر منبع ولتاژی تا یک میزان مشخص جریان دهی دارد که توسط سازنده مشخص شده است و در بیشتر از آن جریان یا مقدار جریان محدود می شود و یا منبع ولتاژ با افت ولتاژ مواجه می شود. منبع تغذیه ولتاژ بالا دسته ای از منابع تغذیه ولتاژ است که وظیفه تامین ولتاژ بالا برای مدارهای خاصی که به آن ولتاژ نیاز دارند را بر عهده دارد. در الکترونیک قدرت معمولاً منبع ولتاژ با ولتاژ بالای 1000 ولت یا 1kV یک منبع تغذیه ولتاژ بالا محسوب می شود.

منبع تغذیه ولتاژ بالا

بسیاری از دستگاه ها و تجهیزات در صنایع مختلف (به عنوان مثال صنایع پزشکی) برای کار کردن به ولتاژهای بالا نیازمند هستند. در نتیجه منبع تغذیه ولتاژ بالا یک عنصر حیاتی در این تجیزات به شمار می رود. در گذشته این منابع در ابعاد و وزن بسیار بالا ساخته می شدند. امروزه با پیشرفت علم الکترونیک قدرت، از طرفی ابعاد این منابع بسیار کوچک شده و از طرف دیگر کیفیت ولتاژ تامینی توسط آن ها بسیار مطلوب تر گشته به نحوی که استفاده از تجهیزات عنوان شده را بسیار آسان تر کرده است. ساخت یک منبع تغذیه ولتاژ بالا به دانش و تجربه کاملی در صنعت الکترونیک قدرت نیاز دارد به طوری که می توان آن را به عنوان یک معرف کامل از علم الکترونیک دانست. ما در بهین ترانسفورماتور دانش و تخصص کامل در زمینه طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه ولتاژ بالا را کسب نموده ایم و آماده همکاری با شرکت های مختلف هستیم.

لینک مفید در مورد منابع تغذیه