ترانس های ولتاژ منابع تغذیه ولتاژ بالا در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. در گذشته برای ساخت ولتاژ بالا از منابع تغذیه فرکانس برق شهر استفاده می‌شد. این منابع به دلیل حجیم و سنگین بودن (به‌خصوص ترانسفورماتور آن‌ها)، ریپل ولتاژ خروجی بالا و سرعت پایین کنترل ولتاژ خروجی آن‌ها جای خود را به منابع تغذیه سوئیچینگ دادند. منابع تغذیه سوئیچینگ حجم و وزن پایین دارند و بسیار سریعتر و بهتر از منابع تغذیه 50Hz قابل کنترل هستند. یکی از قسمت‌های مهم منابع تغذیه سوئیچینگ فشار قوی، ترانس افزاینده ولتاژ بالا فرکانس بالا است.

در ولتاژهای بالا به دلیل مسائل عایقی، ترانسفورماتور باید با دقت بالایی طراحی شود. به دلیل اینکه ابعاد این‌گونه منابع کوچک است، مسئله عایقی از اهمیت بالاتری برخوردار می‌شود. رعایت فواصل عایقی کافی بین سیم پیچ ها با یکدیگر و بین سیم پیچ ها با هسته و همچنین بین سیم های سیم پیچ ولتاژ بالا و به کار بردن عایق از جنس مناسب و تکنیک های عایقی خاص برای آن ها از مواردی است که به دانش و مهارت کافی نیازمند است. ما در بهین ترانسفورماتور با توجه به علم و تجربه‌ای که در زمینه ساخت این‌گونه ترانسفورماتورها داریم، آماده طراحی و ساخت آن در مشخصات مختلف برای استفاده در صنایع مختلف هستیم.

سایر مشخصات این محصول را در اینجا مشاهده کنید.