ترانس سوئیچینگ ولتاژ بالا ترانس سوئیچینگ ولتاژ بالا یکی از مهم‌ترین اجزای منابع تغذیه سوئیچینگ فشار قوی است. ساخت این‌گونه ترانسفورماتورها به دلیل الزام طراحی در ابعاد کوچک با وجود ولتاژ بالا به دانش بسیار بالایی نیاز دارد. ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا فرکانس بالا به دلیل نسبت دور بالا و فواصل زیاد سیم‌پیچ‌ها از یکدیگر دارای مقادیر قابل توجهی از المان‌های پراکندگی هستند که مسئله این المان‌ها علاوه بر مسئله عایقی ترانسفورماتور می‌تواند بسیار پراهمیت باشد. فاصله زیاد بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه در ترانسفورماتور باعث ایجاد سلف نشتی قابل توجهی در آن می شود. همچنین نسبت دور بالای ترانسفورماتور ایجاد خازن پراکندگی بزرگی از دید سیم پیچ اولیه آن را سبب می گردد.

ما در بهین ترانسفورماتور با دانشی که در زمینه بهینه‌سازی ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا فرکانس بالا از نظر ابعادی و المان‌های پراکندگی داریم، قادر به طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای بهینه در مشخصات مختلف هستیم.

سایر مشخصات این محصول را در اینجا مشاهده کنید.