ترانس پلانار ولتاژ بالا ترانسفورماتور یا ترانس پلانار (Planar Transformers) یکی از جدیدترین انواع ترانسفورماتور است که در مبدل‌های الکتریکی و منابع تغذیه سوئیچینگ مورد استفاده قرار گرفته است. در این ترانسفورماتور سیم‌پیچ‌ها به‌جای اینکه از سیم تشکیل شده باشند از مسیرهای مسی روی صفحات برد مدار چاپی (PCB) تشکیل شده‌اند. بدین ترتیب می‌توان ترانسفورماتور و برد مدار مبدل را در هم ادغام کرد و ابعاد مبدل را بهینه کرد. برای ترانسفورماتور پلانار هسته‌های خاصی ساخته و استفاده می شود که نمونه‌هایی از آن‌ها در مقاله انواع هسته‌های فریت قابل مشاهده است. ویژگی بارز ترانس پلانار این است که ابعاد مجموعه ترانسفورماتور و برد کاهش پیدا می کند و همچنین دیگر نیازی به سیم پیچی ترانسفورماتور نیست و در واقع مسیرهای برد، سیم پیچ ها را تشکیل می دهند.

ما در بهین ترانسفورماتور از این تکنولوژی برای ساخت ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا و فرکانس بالا در منابع تغذیه سوئیچینگ ولتاژ بالا استفاده کرده‌ایم. مزیت این کار برای ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا این است که فواصل عایقی، ابعاد بوبین و سیم‌پیچ و المان‌های پراکندگی ترانسفورماتور به‌خوبی قابل محاسبه و کنترل خواهد شد که این موضوع به بهینه شدن ترانسفورماتور کمک شایانی می‌کند.

سایر مشخصات این محصول و بقیه ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا فرکانس بالا را در اینجا مشاهده کنید.